19.9.16

Υλικό για νέο ΕΠΣ-ΞΓ στη σελίδα του ΙΕΠ

http://195.134.73.193/xenesglossesedu/ 

Στο ΙΕΠ και στην κατηγορία <Ξένες Γλώσσες> στο δεξί μενού της σελίδας θα βρείτε