20.3.15

Επιμορφωτικές συναντήσεις με τη Σύμβουλο Φιλολόγων Γερμανικής Δ. Θεσσαλονίκης κ. Παπαδημητρίου

Ολοκληρώθηκαν οι δύο επιμορφωτικές συναντήσεις με τη Σύμβουλο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας κ. Σουλτάνα Παπαδημητρίου, οι οποίες έλαβαν χώρα στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν "H Διαφοροποιημένη διδασκαλία".

Η πρώτη συνάντηση έγινε τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 και είχε διάρκεια 4 ώρες. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, η Σύμβουλος μας παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και και μάθησης σε "σταθμούς" (Stationenlernen). 
Στο δεύτερο μέρος, το βιωματικό, έγινε ένα workshop με διάφορους σταθμούς μάθησης με πλούσιο υλικό, τους οποίους εξερευνήσαμε ανά ομάδες, ώστε να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 και είχε επίσης διάρκεια 4 ώρες. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, η Σύμβουλος μας παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο για την ένταξη των εργαλείων web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία και την προστιθέμενη αξία της χρήσης τους στη διαφοροποιημένη μάθηση.  
50 Web 2.0 Tools Every Teacher Should Know About
Στο δεύτερο μέρος, το βιωματικό, έγινε ένα workshop, όπου η Σύμβουλος μας παρουσίασε δύο εργαλεία web 2.0, το storybird και το toondoo. Ανά ομάδες εξερευνήσαμε αυτά τα δύο εργαλεία και δημιουργήσαμε ιστορίες. Δείτε ένα δείγμα παρακάτω.

storybird


von Konstantina und Eva


toondoo