12.11.14

Άγιος Μαρτίνος 3

Η Γεωργία γράφει και για το περιστατικό με τον ζητιάνο, αλλά και πώς γιορτάζεται η γιορτή.